Εισάγετε τον κωδικό της αποστολής (13 στοιχεία: 2 λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 9 νούμερα και 2 λατινικά γράμματα) για την οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση και στη συνέχεια πατήστε το πορτοκαλί κουμπί Track.
  • IN TRANSIT = ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
  • DELIVERED = ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ